ปฎิทินวัฒนธรรม

งานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม 3,585 ครั้ง
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๖ ไหว้พระ กิน ช๊อบ ชมมหรสพ ๙ วัน ๙ คืน

งานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๖ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีได้มีโอกาสนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ภายในองค์พระปฐมเจดีย์ และกราบไหว้พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครปฐม และบริเวณโดยรอบมีร้านค้ามาจำหน่ายสินค้า มากกว่า ๑๐๐ ร้าน ให้ได้ กิน ช็อบ อีกด้วย

โดยงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์
มีมาแต่โบราณ จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น ๑๒ ค่ำ ถึงแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๒   ของทุกปี  บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุและร่วมกันบริจาคทรัพย์บำรุงรักษา องค์พระปฐมเจดีย์ให้มั่นคงสืบต่อไป ภายในงานจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและการแสดงมหรสพต่างๆ โดยงานนี้เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ หลังจากที่โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ องค์พระปฐมเจดีย์ครั้งใหญ่และยังให้ขุดคลองเจดีย์บูชา ตั้งแต่ “บ้านท่านา” มาจนถึงกลางเมืองนครปฐม


 
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง