ปฎิทินวัฒนธรรม

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

จำนวนผู้ชม 377 ครั้ง

o๗

พ.ย. ๖๓

o๗

พ.ย. ๖๓

จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี โดย พระพิศาลศึกษากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี และ พระปราจีนมุรี วิ. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธรรมยุต) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
 
วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 

แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง