ปฎิทินวัฒนธรรม

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

จำนวนผู้ชม 646 ครั้ง

o๕

ธ.ค. ๖๓

o๕

ธ.ค. ๖๓

จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี โดย พระพิศาลศึกษากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี และ พระปราจีนมุรี วิ. เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธรรมยุต) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง