ปฎิทินวัฒนธรรม

การบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า

จำนวนผู้ชม 836 ครั้ง
โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ ๑-๙
ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ (๑๖ วัน)
จัดโดย : คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
● ผู้สมัครอุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
● ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพรูปละ ๓,๐๐๐ บาท หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา
● จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเช้า-ภัตตาหารเพล-น้ำปานะ ๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท
● จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเพล ๑ วัน ๕,๐๐๐ บาท
● จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเช้า ๑ วัน ๓,๐๐๐ บาท
● จองเป็นเจ้าภาพ น้ำปานะ ๑ วัน ๒,๐๐๐ บาท
ติดต่อสมัครบวช และร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่ :
พระครูภาวนาธรรมธารี : ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
พระครูปลัดประทีป : ๐๘๑-๘๖๕-๒๔๑๔
พระปลัดจิรวัฒน์ : ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙
(ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง