ปฎิทินวัฒนธรรม

ขึ้นเขาห่มพระ พาท่องเขาช่องกระจก เถลิงศกรับพรปีใหม่ 2564

จำนวนผู้ชม 402 ครั้ง
งาน “ขึ้นเขาห่มพระ พาท่องช่องกระจก เถลิงศกรับพร”
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับ กองส่งเสริมการท่องเที่ยว  เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  ภายใต้ชื่อโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนักท่องเที่ยวขึ้นเขาช่องกระจกเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  เป็นงานประเพณีที่เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็นต้นมา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้บรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และปลุกจิตสำนึกในอันที่จะบำรุงพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนา วัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนักท่องเที่ยวขึ้นเขาช่องกระจกเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประกอบด้วย
- กิจกรรมทำบุญตักบาตร 
- กิจกรรมลงนามบนผ้าเหลือง  “บันทึกแห่งศรัทธา”    รับพลังศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน และร่วมลงนามบนผืนผ้า เพื่อนำขึ้นไปห่มองค์พระธาตุเจดีย์บนยอดเขาช่องกระจก 
- ขบวนกลองยาว   ขบวนรำ   แห่อัญเชิญผืนผ้าห่มองค์พระธาตุเจดีย์บนเขาช่องกระจก จากหน้าศาลหลักเมืองสู่เขาช่องกระจก
- นำเหล่าพุทธศาสนิกชน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ บนยอดเขาช่องกระจก
- ผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยวบันทึกชื่อผู้พิชิตเขาช่องกระจก พร้อมรับของที่ระลึกและประกาศนียบัตรผู้พิชิตเขาช่องกระจก  ๓๙๖  ขั้น
แหล่งอ้างอิง: เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง