ปฎิทินวัฒนธรรม

พิธีปารุปะนัง ห่มผ้าองค์พระนอนจักรสีห์

จำนวนผู้ชม 937 ครั้ง

พิธีปารุปะนัง ห่มผ้าองค์พระนอนจักรสีห์

 
          จัดขึ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน ของทุกปี พิธีปารุปะนัง หรือ พิธีห่มผ้าองค์พระนอนจักรสีห์ พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสิงห์บุรี จัดขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 15 ปี ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี กลายเป็นประเพณีที่ขึ้นชื่อและเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัด โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีกันอย่างเนื่องแน่น ด้วยมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ คือวันที่ 15 เมษายนของทุกปี มีการแห่ขบวนรูปเหมือนองค์พระนอนอย่างยิ่งใหญ่ไปทั่วเมืองสิงห์บุรี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสิงห์บุรีได้กราบไหว้ขอพรในช่วงวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ มีการเชิญผ้าเพื่อห่มองค์พระนอนซึ่งมีสีทองอร่าม จำนวน 9 ผืน  หลังการแห่ขบวนเสร็จสิ้น ชาวบ้านจะร่วมกันเชิญผ้าห่มองค์พระนอน เข้ามายังบริเวณพิธีการเพื่อทำพิธีทางสงฆ์ จากนั้นจึงนำผ้ามาเย็บติดกันเพื่อใช้ห่มองค์พระนอนจักรสีห์แทนผ้าผืนเก่า โดยมีความเชื่อว่าหากใครได้จับผ้าเพื่อห่มองค์พระนอนจักรสีห์ จะทำให้มีสิริมงคลในชีวิต จึงทำให้ในทุกๆปีที่มีการจัดพิธีปารุปะนัง ห่มผ้าองค์พระนอนจักรสีห์ มีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากทั้งชาวจังหวัดสิงห์บุรีและนักท่องเที่ยว ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ด้วยเป็นประเพณีที่ดีงามอยู่คู่กับจังหวัดสิงห์บุรีมาอย่างยาวนาน อันเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของชุมชน ในการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีสืบทอดต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน
 
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง