ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีถือศีลกินเจ

จำนวนผู้ชม 505 ครั้ง

ประเพณีถือศีลกินเจ
การกินเจ คือ พิธีกรรมที่พุทธบริษัทไทยเชื้อสายจีนถือปฏิบัติมาแล้วนับสิบ นับร้อยปี  เทศกาลกินเจ ตรงกับ วันที่ 1 เดือน 9 ถึงวันที่ 9 เดือน 9 ตามจันทรคติ ของปฏิทินจีน  พุทธบริษัทจีนจะไม่กินเนื้อสัตว์ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทำให้ได้ช่วยชีวิตสัตว์ไว้ได้ส่วนหนึ่ง เนื่องจากมีการฆ่าสัตว์น้อยลง ผู้คนที่ศรัทธาในพุทธศาสนาจะสละกิจโลกียวัตร  และนุ่งห่มเสื้อผ้าสีขาวเข้าวัด เข้าโรงเจ พร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียนบำเพ็ญศีลสมาทาน ทำบุญทำทานถือศีลกินเจเป็นเวลา 9 วัน การกินเจ คือ การบริโภคแต่อาหารจำพวกพืชผัก และ ผลไม้เป็นหลัก ประเพณีถือศีลกินเจ จังหวัดกระบี่ จะมีพิธีสักการะบูชาพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และประกอบพิธีเสริมดวงชะตาเมือง บวงสรวงศาลหลักเมือง ตามหลักประเพณีและความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน หลังจากนั้นศาลเจ้าต่าง ๆ ที่มาร่วมก็จะแห่พระรอบเมืองกระบี่ สองข้างทางจะมีประชาชนมารอรับพระและตั้งโต๊ะของพรจากแต่ละศาลเจ้า และมีม้าทรงใช้อาวุธทิ่มแทงร่างกาย เพื่อรับเคราะห์แทนผู้ร่วมประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 

แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง