ปฎิทินวัฒนธรรม

งานเทศกาลโหวด

จำนวนผู้ชม 898 ครั้ง
เทศกาลการเล่นโหวด ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย “โหวด” เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการแสดงร่วมกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านของวงดนตรีพื้นเมืองอีสาน ที่เรียกว่า “วงโปงลาง” เป็นเครื่องดนตรีไทยภาคอีสานประเภทเครื่องเป่า มีรูปร่างเป็นทรงกระบอก ทำจากไม้กู่แคน ซึ่งเป็นไม้ซางชนิดเดียวกับ ที่ใช้ทำแคน มีลักษณะคล้ายกับเครื่องดนตรีกรีกโบราณ ที่เรียกว่า “Pan Pipe” ซึ่งเดิมทีเดียวนั้น โหวดเป็นเครื่องเล่นของเด็กผู้ชาย และหนุ่ม ๆ ชาวอีสานและยังใช้เป็นเครื่องประกอบหนึ่งในพิธีกรรม การหย่าฝน หรือ ห้ามฝน หลังฤดูกาลเกี่ยวข้าว ประเพณีอย่าฝน จะมีการเล่นโหวดเกือบทุกหมู่บ้านในภาคอีสาน ซึ่งประกอบอาชีพการทำนา หรือชุมชนที่มีชาวอีสานเป็นประชาชนของชุมชนนั้น ๆ ชาวอีสาน แต่ปัจจุบันขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำนาและเกษตรกรรมวิถีเปลี่ยนแปลงไป ทำให้การเล่นโหวดและพิธีกรรมการอย่าฝน จึงค่อย ๆ หายไปจากวิถีชีวิตของชาวบ้านในภาคอีสาน เหลือเพียงไม่กี่หมู่บ้าน ที่ยังมีการเล่นโหวดแบบโบราณ หนึ่งในนั้น คือ ชาวบ้านตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นการเล่นโหวดในลักษณะของการจัดประเพณีที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เพิ่มเติม https://www.m-culture.go.th/nongkhai/ewt_dl_link.php?nid=929&filename=index
แหล่งอ้างอิง: https://www.m-culture.go.th/nongkhai/ewt_dl_link.php?nid=929&filename=index
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง