ปฎิทินวัฒนธรรม

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕

จำนวนผู้ชม 210 ครั้ง

๑๕

พ.ค. ๖๕

๑๕

พ.ค. ๖๕

- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพิธีทำบุญตักบาตร - กิจกรรมบรรยายธรรม และสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน จากสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม ที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาค และเข้ารอบไปแข่งขันในระดับประเทศ มานำเสนอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ชมและรับฟังหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา - พิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุนคร
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง