ปฎิทินวัฒนธรรม

งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช

จำนวนผู้ชม 561 ครั้ง
จังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2566 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่เมืองรองจังหวัดนครพนม เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่พื้นที่มากยิ่งขึ้น ในปีนี้กระแสความศรัทธาเพิ่มมากขึ้น ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วสารทิศ ไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวจากต่างถิ่น นักท่องเที่ยวจากสปป.ลาว และศิลปิน นักแสดง ได้ให้ความสนใจมาร่วมรำถวายและร่วมพิธีบวงสรวงอย่างคับคั่ง ถือเป็นกระแสความศรัทธาจากคนทุกกลุ่มอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งในปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดขบวนแห่เครื่องบวงสรวงสักการะอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา และมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบไปด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ไทนครพนม, พิธีบวงสรวงใหญ่ วันที่ 7 เดือน 7 แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่อลังการ, ชมการแสดง "โขน" รามเกียรติ์ ตอนพรหมพงศ์วงศ์อสุรา รับเชิญจากวิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์, การแสดงบินโดรนแปลอักษร จำนวน 500 ลำ, ชมการรำบวงสรวงตลอด 7 วัน 7 คืน นางรำจาก 12 อำเภอ, นางรำแขกรับเชิญพิเศษประจำปี ไผ่หลิว มิสแกรนด์นครพนม, มหกรรมโรงทาน ตลอด 7 วัน, ถนนคนเดินนัดพิเศษตลอด 7 วัน, การออกร้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ,กิจกรรมประกวดภาพถ่าย "นาคในคติศาสนาและวิถีชีวิต","ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย" โดยสมาคมภาพถ่ายและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมฯ ททท. ได้ร่วมมือกับบริษัททัวร์ในภาคอีสาน กระตุ้นให้มีการจัดทัวร์เข้ามาร่วมกิจกรรมในพื้นที่เป็นการนำเสนอการขายทัวร์ในรูปแบบมอบโอกาสพิเศษให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้มาสัมผัสกับประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมถึงการแต่งกายชุดชนเผ่าหรือชุดประจำจังหวัดนั้น ๆ มาร่วมกิจกรรม ถือเป็นการมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว โดยบริษัททัวร์ในภาคอีสานได้นำนักท่องเที่ยวมาร่วมรำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นี้ จำนวนกว่า 350 คน
กิจกรรมภายในงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ปี 66

วันที่ 7-13 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช จ.นครพนม

  • ขบวนรำ และขบวนแห่ พร้อมเครื่องบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช
  • การรำบวงสรวง ตลอด 7 วัน นางรำจาก 12  อำเภอ
  • นางรำแขกรับเชิญพิเศษประจำปี ได้แก่ ไผ่หลิว มิสแกรนด์นครพนม
  • การแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอนพรหมพงศ์วงศ์อสุรา จากวิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์ในพิธีเปิด
  • การแสดงศิลปวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ไทนครพนม
  • การแสดงบินโดรนแปลอักษรจำนวน 500 ลำ (7-8 กรกฎาคม 2566) 
  • การออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP
  • ถนนคนเดิน หอนาฬิกา เปิดทุกเย็นตลอดช่วงจัดงาน
  • คาราวานสินค้าของดี 4 ภาค
  • กิจกรรมประกวดภาพถ่าย ‘นาคในคติศาสนาและวิถีชีวิต’ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย โดยสมาคมภาพถ่ายและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมฯ 
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prdnakhonphanom2555&set=a.4018760498221163
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง