ปฎิทินวัฒนธรรม

กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2565

จำนวนผู้ชม 1,326 ครั้ง
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๗.๓๐ น.
นางอภิญญา สุวรรณ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โดยในวันนี้มีประชาชนในพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันสืบสานประเพณีวันออกพรรษา มีการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ดอกไม้ และปัจจัย รวมถึงการสรงน้ำพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ประจำวัดคูหาภิมุข เพื่อสืบทอดประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นการปลูกฝังเยาวชน และชุมชนชาวไทยพุทธให้ได้ร่วมทำบุญ สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน ลดอบายมุขและหันหน้าเข้าวัด อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนตำบลหน้าถ้ำ
โดยในปีนี้ทางวัดได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของจังหวัดยะลา งดกิจกรรมลากพระ งดพิธีสงฆ์ สำหรับพิธีตักบาตรจัดให้มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง