ปฎิทินวัฒนธรรม

งานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

จำนวนผู้ชม 248 ครั้ง

จังหวัดสระแก้วจัดพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

ที่วัดหนองกะพ้อ วัดสระแก้ว วัดหนองจาน วัดเหล่าอ้อย วัดคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนางเยาวรัตย์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว  พร้อมด้วยส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน ร่วมถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

แหล่งอ้างอิง: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง