ปฎิทินวัฒนธรรม

สืบสานงานบุญเข้าพรรษา แห่เทียนนครนนท์

จำนวนผู้ชม 315 ครั้ง
        เทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการการประกวดเทียนพรรษาและประเพณีแห่เทียน เพื่อส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนกับภาครัฐและเอกชนในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี โดยภายในงานแถลงข่าวได้มีการมอบต้นเทียนพรรษาพร้อมเงินสนับสนุนให้แก่ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 24 ต้น เพื่อนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 24 วัด โดยจะนำต้นเทียนไปตกแต่งให้สวยงาม นอกจากนี้ผู้แทนภาคเอกชนได้มอบเงินเพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรม ได้แก่ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน จำนวน 40,000 บาท และ บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด ข้าวหงษ์ทอง สนับสนุนข้าวสาร มูลค่า 50,000 บาท

        สำหรับงานประเพณีแห่รถเทียนพรรษาของเทศบาลนครนนทบุรี อาจจะแตกต่างจากงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของหลายจังหวัด ที่ต่างก็มีรูปแบบโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ รถเทียนพรรษาของนนทบุรี ก็มีความสวยงามปราณีตบรรจงจากความตั้งใจ ที่แสดงออกผ่านฝีมือในการถักถ้อยร้อยมวลบุปผาชาตินานาชนิด ผ่านการสื่อสารที่งดงาม อ่อนช้อยหรือจากวัสดุเหลือใช้ที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม ออกมาเป็นงานฝีมือที่โดดเด่นเป็นหนึ่งไม่แพ้ที่ใด ทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นที่รู้จักอีกทางหนึ่งด้วย
แหล่งอ้างอิง: https://nakornnont.go.th/news/detail/2188/data.html
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง