ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีแห่เทียนพรรษาทับสะแก

จำนวนผู้ชม 725 ครั้ง

๑๒

ก.ค. ๖๕

๑๒

ก.ค. ๖๕

อำเภอทับสะแก และสภาวัฒนธรรมอำเภอทับสะแก

ขอเชิญร่วมงานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาทับสะแก

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ณ หอประชุมอำเภอทับสะแก


เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมบุญหล่อเทียนพรรษา

เวลา ๑๖.๐๐ น. ขบวนแห่เทียนพรรษาจากหน่วยงานต่าง ๆ

เวลา ๑๘.๐๐ น. สมโภชเทียนพรรษาอำเภอทับสะแก

เวลา ๑๙.๐๐ น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที และวงดนตรีเยาวชน

ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057496237829&rf=158583450975264

โทรศัพท์ ๐๓๒ ๖๗๒ ๒๐๔ 

tkculture1@gmail.com
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057496237829&rf=158583450975264
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง