ปฎิทินวัฒนธรรม

สืบสานประเพณีลอยกระทงและทอดกฐินสามัคคี

จำนวนผู้ชม 484 ครั้ง
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงและทอดกฐินสามัคคี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
๑. ทำบุญตักบาตร
๒. ทอดกฐินสามัคคี
๓. สืบสานประเพณีลอยกระทง
๔. การแสดงมหรสพ
๕. แข่งขันประกวดกระทง
 
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง