ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

จำนวนผู้ชม 41 ครั้ง

๒๕

ก.ย. ๖๕

o๔

ต.ค. ๖๕

ประวัติ ประเพณีถือศีลกินผัก เจี๊ยะฉ่าย เทศกาลกินเจภูเก็ต คำว่า เจี๊ยะฉ่าย นั้นก็มีความหมายตรงตัวว่า "กินผัก"ซึ่งก็มีเรื่องเล่ากันมายาวนาน ตั้งแต่สมัยพระยาถลาง ได้ย้ายเข้ามาตั้งเมืองภูเก็ตที่
หมู่บ้านเก็ตโฮ่ ซึ่งแถบนี้อุดมไปด้วยแร่ดีบุก และเป็นแร่ที่มีความต้องการสูงมากในทางอุตสาหกรรมยุคนั้นต่อมามีคณะงิ้วปั่วฮี่ จากเมืองจีนมาเปิดการแสดงที่นี่ แต่ด้วยภูมิประเทศแถบนี้ที่เป็นป่าทึบ ชุกชุมไปด้วยยุง และไข้ป่ามาลาเรีย ชาวคณะงิ้วจึงค่อยๆ ทยอยล้มป่วยลง พวกเขาจึงประกอบพิธีกินผักกันที่โรงงิ้วเพื่อบวงสรวงเทพเจ้า กิ้วอ๋องไต่เต่ (องค์เก้าราชัน) และยกอ๋องซ่งเต่ เพื่อขอขมาโทษต่างๆ ปรากฏว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้หายไปจนหมดสิ้น เหตุการณ์นี้จึงสร้างความเลื่อมใสแก่ชาวบ้านเก็ตโฮ่เป็นอย่างมาก นับแต่นั้นมาจึงมีการประกอบพิธีกินผักขึ้นในทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ วันขึ้น 1 ค่ำ ถึงวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 (ตามปฏิทินจีน) รวม 9 วัน 9 คืน มาเป็นประจำทุกปี จนถึงทุกวันนี้

แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013638966914
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง