ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือของชาวไทยเชื้อสายมอญ

จำนวนผู้ชม 367 ครั้ง
ประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือของชาวไทยเชื้อสายมอญที่สืบทอดกันมายาวนาน
โดยมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ชมเรือบิณฑบาตตกแต่งสวยงาม ขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธรูป
การแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ สาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน
การออกร้าน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารพื้นบ้าน รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-รามัญ
งานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ ๘ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
ที่บริเวณท่าน้ำปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สำหรับท่านที่จะเดินทางมาร่วมงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ สามารถนำรถมาจอดได้ที่บริเวณลานจอดรถใต้สะพานพระราม ๔ ตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลวิภาราม ถึงลานจอดรถหน้าโรงเรียนวัดบ่อนันทวิทยา ถ้าจะให้สะดวกก็เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง ลงป้ายหัวถนนปากเกร็ดบริเวณหน้าวัดบ่อ สถานที่จัดงานจะอยู่บริเวณท่าน้ำปากเกร็ด จากป้ายรถโดยสารตรงมาไม่เกิน ๑๐๐ เมตร

การแต่งกาย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันใส่ชุดไทยรามัญมาร่วมงานเพื่อสร้างบรรยากาศ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย-มอญ
แหล่งอ้างอิง: https://www.pakkretcity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4719
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง