ปฎิทินวัฒนธรรม

พิธีอาจาริยปูชา (ขอบพระคุณ) หลวงปู่โสฬส ยโสธโร และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

จำนวนผู้ชม 32 ครั้ง
ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ หลวงปู่โสฬส ยโสธโรและกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมบุญ 3มงคล ในงานวันขอบคุณหลวงปู่โสฬส ยโสธโร เนื่องในโอกาสครบรอบ 10ปี การละสังขารของหลวงปู่

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายหลวงปู่โสฬส ยโสธโร ครบรอบ 10ปีวันละสังขาร

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

1. งานพิธีถวายพานพุ่มขอบคุณหลวงปู่ ภายในมหามณฑปหลวงปู่โสฬส ยโสธโร

2. งานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างแบบปั้นองค์หลวงปู่โสฬส องค์ใหญ่ หน้าตัก 12 เมตร สูง 16 เมตร

3. งานพิธีแห่ผ้าห่มพระพุทธมหาบูรพา หลวงพ่อใหญ่ ซึ่งเป็นพระใหญ่แทนองค์หลวงปู่โสฬส ยโสธโร

จึงขอประกาศและเรียนเชิญทุกท่านโดยพร้อมเพรียงกัน
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง