ปฎิทินวัฒนธรรม

ลอยกระทงวิถีใหม่

จำนวนผู้ชม 164 ครั้ง

o๘

พ.ย. ๖๕

o๙

พ.ย. ๖๕

          วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และเทศบาลตำบลน้ำคำ จัดงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยกิจกรรมภายในงานได้แก่
          - การสาธิตทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 
          - การประกวดกระทงสวยงามและสร้างสรรค์
          - การละเล่นพื้นบ้านณ
          - การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
          - การแสดงของศิลปินรับเชิญ
          - กิจกรรมสอยดาว และฉายหนังกลางแปลง
ณ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง