ปฎิทินวัฒนธรรม

งานมหกรรม “เฉลิมฉลอง ๑๑๔ ปี ลายพระหัตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวงทรงเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี”

จำนวนผู้ชม 161 ครั้ง

๑๗

ธ.ค. ๖๕

๑๘

ธ.ค. ๖๕

งานมหกรรม “เฉลิมฉลอง ๑๑๔ ปี ลายพระหัตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวงทรงเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี”
วันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ บริเวณสวนสาธารณะ โบราณสถานลายพระหัตถ์
ตำบลโคกขวาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง