ปฎิทินวัฒนธรรม

งานแถลงข่าว มหกรรม “เฉลิมฉลอง ๑๑๔ ปี ลายพระหัตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวงทรงเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี”

จำนวนผู้ชม 113 ครั้ง
งานแถลงข่าว มหกรรม “เฉลิมฉลอง ๑๑๔ ปี ลายพระหัตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวงทรงเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี”
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ บริเวณสวนสาธารณะ โบราณสถานลายพระหัตถ์
ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง