ปฎิทินวัฒนธรรม

ศรีมโหสถ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

จำนวนผู้ชม 24 ครั้ง

กิจกรรมศรีมโหสถ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2
29 มกราคม 2566
คูลูกศร บ้านโคกวัด ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

จัดโดย วิสาหกิจชุมชน ท่องเที่ยวเมืองโบราณ ชุมชนโคกวัด

แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง