ปฎิทินวัฒนธรรม

งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี ๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม 27 ครั้ง
        งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลมาฆบูชา ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในอดีตถือเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศซึ่งนิยมมากราบนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ โดยเชื่อกันว่าจะได้รับอานิสงส์สูงสุด พร้อมทั้งเที่ยวชมงาน ภายในงานจะมีการจัดงานสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ มีร้านค้าของพื้นเมือง (ลับแล,ศรีสัชนาลัย) ของที่ระลึก มหรสพต่างๆ สำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
- วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมฯ พิธีเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี ๒๕๖๖
- วันที่ ๒๖ มกราคม  ถึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
- วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ พิธีกวนพุทราแขวนบาตรบูชาพระแท่นศิลาอาสน์
- วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พิธีตักบาตรพระร้อย รุ่งอรุณวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ พิธีเททองหล่อพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และรูปเหมือนพระครูรัตนธรรมโสภณ (พระอุปัชฌาย์พระวินัยสาทร) พิธีเวียนเทียน
และการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและสินค้าท้องถิ่นของชาวบ้านและชุมชน  ตลอด ๑๒ วัน
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง