ปฎิทินวัฒนธรรม

งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา วัดมงคลนิมิตภาวนาราม เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี

จำนวนผู้ชม 448 ครั้ง
งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา วัดมงคลนิมิตภาวนาราม เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี

 

กำหนดการ พิธีเปิดงาน
 
เวลา06.59น. : ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา
เวลา07.59น. : รำบวงสรวงขอพร
เวลา08.39น. : ประธานฝ่ายสงฆ์
~ พระเดชพระคุณพระราชเวที เจ้าคณะภาค12
~ พระสงฆ์สมณศักดิ์10รูป
~คณะข้าราชการ
~คณะเจ้าภาพ คณะศัทธาพุทธศาสนิกชนเข้าสู่มณฑลพิธี
เวลา09.19น. : ประธานฝ่ายฆราวาสโดยท่าน สจ. สุชาติ โชติรัตน์
สมาชิกสภาจังหวัดปราจีนบรี อ.ประจันตคาม เขต2เดินทางถึงมณพิธี
เวลา09.59น. : ประกอบพิธีเปิดงาน
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง