ปฎิทินวัฒนธรรม

พิธีเททองหล่อพระศรีสรรเพชญ์ (จำลอง) วัดหัวกรด ปราจีนบุรี

จำนวนผู้ชม 12 ครั้ง
ขอเชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่อยากร่วมทำบุญใหญ่ ในการจองเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานครั้งนี้ เพื่อนำเข้าประดิษฐาน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดหัวกรด(หลังใหม่)
เปิดให้ญาติโยมจองเป็นเจ้าภาพชุดกรรมการ ชุดละ ๓,๐๐๐ บ. #และทุกเจ้าภาพรับพระศรีสรรเพชญ์(จำลอง)หน้าตัก ๕ นิ้ว ๑ องค์และเหรียญทองเหลืองพระศรีสรรเพชญ์ รุ่นแรกตอกโค๊ดรันเลขอีก ๑ องค์(ตามภาพด้านล่าง)
หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธาก็ได้เหรียญทองเหลืองพระศรีสรรเพชญ์ รุ่นแรกตอกโค๊ดรันเลข ๑ องค์เช่นกัน
ติดต่อขอเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระปลัดวีระพงษ์ ชยรตโน วัดหัวกรด โทร. ๐๙๕-๕๒๙๗๙๙๑
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี
ชื่อบัญชีวัดหัวกรด ๒๑๓-๐-๘๗๗๐๕-๒
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เริ่มพิธีเททองหล่อพระศรีสรรเพชญ์ เวลา ๑๓.๒๙ น.
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง