ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีแห่ผ้าพระบฏพระราชทานถวายพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช

จำนวนผู้ชม 230 ครั้ง

o๑

มี.ค. ๖๖

o๖

มี.ค. ๖๖

ประเพณีแห่ผ้าพระบฏพระราชทานถวายพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช

วัน เวลา สถานที่จัดงาน : วันที่ ๑ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วัดพระมหาธาตุฯ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

กิจกรรม :

  • ขบวนแห่ผ้าพระบฏพระราชทานถวายพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช
  • พิธีสักการะห่มผ้าพระธาตุ

 

กิจกรรมยกระดับ : 

  • เสวนา องค์ความรู้ตำนาน เรื่องเล่าผ้าพระบฏและองค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มหกรรมเครื่องถมนคร “ชมหลาด ถมนคร” เพื่อฟื้นฟูและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ถมนคร CCPOT ระดับเอก
  • รำโนราบูชาพระบรมธาตุ
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง