ปฎิทินวัฒนธรรม

งานนมัสการพระแท่นดงรัง ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อำเภอท่ามะกา

จำนวนผู้ชม 410 ครั้ง
งานนมัสการพระแท่นดงรังเป็นงานประจำปีที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมนมัสการแท่นหินขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่นี่ นมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองที่ทำจากไม้ขนาดใหญ่แห่งเดียวในประเทศไทย ชมโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ เช่น บ่อบ้วนพระโอษฐ์ วิหารพระอานนท์ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านภายในวัด
“วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร” ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวัดอารามหลวง ซึ่งวัดแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเคยเสด็จถึง 2 ครั้ง เพื่อทรงวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่ รวมถึงทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าและเททองหล่อพระประธาน อีกทั้งวัดแห่งนี้ ยังมีความน่าสนใจตรงที่ ในวิหารพระแท่น มีแท่นหินขนาดใหญ่ เปรียบเสมือนพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน หรือเป็นปูชนียสถานจำลองเครื่องหมายเหตุการณ์ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
          การจัดงานประจำปีที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรี นั่นคือ “งานนมัสการพระแท่นดงรัง” ร่วมนมัสการแท่นหินขนาดใหญ่ นมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองที่ทำจากไม้ขนาดใหญ่แห่งเดียวในประเทศไทย กราบขอพรพระสังกัจจายน์ (หลวงพ่อโต) ชมโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ เช่น บ่อบ้วนพระโอษฐ์ วิหารพระอานนท์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านพระแท่นดงรัง จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อน อย่าง กระต่ายขูดมะพร้าว เตารีดโบราณ คันฉ่อง (กระจก) กะลากันมด เครื่องคั้นน้ำผลไม้ ฯลฯ ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ด้วย พร้อมเพลิดเพลินไปกับมหรสพ ภาพยนตร์ ลิเก ดนตรี ฟรีตลอดงาน และจะจัดขึ้นในเดือนช่วงมีนาคมของทุกๆ ปี
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง