ปฎิทินวัฒนธรรม

เทศกาลถือศีลกินเจ โรงเจเข่งซิ่วตั๊ว

จำนวนผู้ชม 403 ครั้ง
เทศกาลถือศีลกินเจ ณ โรงเจเข่งซิ่วตั๊ว ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี จัดขึ้นตรงกับช่วงเทศกาลกินเจของทุกปี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีการกินเจของชาวบ้านในพื้นที่ตลาดท่าเรือ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ที่มีมายาวนานกว่าร้อยปีให้คงอยู่สืบไป โดยชาวบ้านมีความเชื่อว่าการได้ปฏิบัติตนถือศีลกินผักในช่วงเทศกาลกินเจ จะช่วยลดการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ ทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับบุญกุศลเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้ชีวิต การกินเจทำให้เกิดเมตตาจิต มีความสงบ อารมณ์
ไม่ฉุนเฉียว ทำให้มีสติมั่นคง เนื่องจากมีสำนึกในการละเว้นบาปจากการกินเนื้อสัตว์ มีประโยชน์ทางด้านสุขภาพ เนื่องจากการกินเจจะเน้นอาหารที่ประกอบด้วยผัก ทำให้ร่างกายขับของเสียออกมา
ไม่มีสารพิษตกค้าง เพราะกากใยในพืชผักช่วยระบบการย่อยและระบบขับถ่าย
โรงเจเข่งซิ่วตั้ว สันนิษฐานว่าน่าจะมีการก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 การบริหารจัดการเริ่มจากคนในท้องถิ่นต่อมาได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการโรงเจเข่งซิ่วตั้ว โดยประชุมคณะกรรมการเพื่อเสนอชื่อประธานและมีผู้ตรวจตรา 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฯ จัดประชุมเมื่อมีงานเทศกาลใหญ่ๆ อาทิ เทศกาลกินเจ จะจัดประชุมคณะกรรมการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน และมีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี และเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ปัจจุบัน
โรงเจเข่งซิ่วตั้วดำเนินการสร้างพระวิหารเรือมังกรหลังใหม่คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินสิ้นปี 2566 นี้ โรงเจเข่งซิ่วตั้วยังเป็นที่ประดิษฐาน ร่างอาจารย์โหพัฒน์ ผู้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านละแวกท่าเรือ ประวัติอาจารย์โหพัฒน์นั้น เกิดขึ้นในสมัยก่อน ไม่มีโรงพยาบาล ห่างไกลจากสถานที่ราชการ เมื่อประชาชนขาดที่พึ่งก็จะไปหาท่านอาจารย์ให้ท่านได้ปัดเป่าให้ ทำให้คนในท่าเรือเกิดความเลื่อมใสจนกลายเป็นความรักและสามัคคีกันในหมู่บ้าน ถึงขนาดเปรียบท่านเป็น “เทพเจ้า” ของคนท่าเรือ ต่อมาท่านอาจารย์ได้มรณภาพลงเมื่อ ปี พ.ศ.2493 ด้วยอายุเพียง 46 ปี ประชาชนทั่วไปจึงได้เก็บร่างท่านไว้เพื่อรอการฌาปนกิจเป็นเวลา 3 ปี เมื่อครบกำหนดจึงทำพิธีเปิดโลงปรากฎว่าร่างของท่านไม่เน่าเปื่อยแต่แห้งลงไป ประชาชนจึงพร้อมใจกันนำร่างของท่านมาลงรักเก็บไว้และได้อัญเชิญองค์ท่าน ขึ้นประดิษฐาน ณ โรงเจ เข่งซิ่วต๊วเพื่อให้ลูกหลานได้สักการะสืบต่อไป
 โรงเจเข่งซิ่วตั้วพร้อมด้วย 19 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นได้ร่วมกัน
จัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ กิจกรรมในงานจะมีการจัดโรงทานอาหารเจให้รับประทานฟรีตลอดทั้ง
10 วัน พิธีอันเชิญเทพเจ้าเก้าพระองค์ พิธีสะเดาะเคราะห์บูชาดาว พิธีลอยกระทง พิธีทิ้งกระจาดไทยทาน
และพิธีส่งเทพเจ้าเก้าพระองค์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาแต่เดิมแล้ว บางปียังมีการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ให้เข้ากับเทศกาลกินเจ อาทิ ขบวนของเทพตามท้องถนนภายในขบวนจะมีลูกหลานของชาวบ้าน ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี กว่า 200 คน แต่งกายเป็นเทพเจ้า และจะมีเทพเจ้านาจาคอยเขียนตัวอักษรคำว่า ‘ฮู้’ มอบให้กับชาวบ้านเมื่อขบวนเคลื่อนผ่านบ้านเรือนบริเวณริมถนนแสงชูโตสายเก่า เพื่อปกป้องภยันตราย, รักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย, ใช้คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย, ใช้ขอโชคลาภ หรือ ความสำเร็จในธุรกิจ, ใช้ในการสอบ, ใช้เพื่อให้มีมนุษยสัมพันธ์ดี,
ใช้เกี่ยวกับการจัดฮวงจุ้ย, รวมไปถึงการใช้ไล่ผี หรือไล่สิ่งอัปมงคล ภายในขบวนยังมีรูปสักการะ
เจ้าแม่กวนอิม และอาจารย์โหพัฒน์ ที่ชาวตำบลท่าเรือให้ความเคารพ มีมังกรคู่ คณะสิงโต ร่วมอยู่ในขบวนด้วย จากนั้นขบวนก็จะเคลื่อนกลับไปยังโรงเจเข่งซิ่งตั๊ว การแสดงแสง เสียง ประวัติโรงเจ
และประวัติอาจารย์โหพัฒน์ "เทพเจ้าของชาวท่าเรือ" ที่นับถือสืบกันมารุ่นต่อรุ่น
 นอกจากนี้ ซอยโรงเจเข่งซิ่วตั๊ว ยังมีกิจกรรมผลงานศิลปะร่วมสมัย"สตรีทอาร์ต" ประติมากรรมหุ่นโคมไฟ กิจกรรม"เพ้นท์โคมไฟ" โดยนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย กระตุ้นความสนใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งมอบทางวัฒนธรรม และเพื่อไม่ให้ประเพณีกินเจเป็นเรื่องเฉพาะของกลุ่มคนผู้สูงอายุ และบริเวณด้านหน้าโรงเจ
ยังมีร้านค้านำอาหารเจที่หลากหลายชนิด มาจำหน่ายในราคาประหยัดอีกด้วย
แหล่งอ้างอิง: ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง