ปฎิทินวัฒนธรรม

เทศกาลถือศีลกินเจ โรงเจเข่งซิ่วตั๊ว

จำนวนผู้ชม 26 ครั้ง
โรงเจเข่งซิ่วตั๊ว สันนิษฐานว่าน่าจะมีการก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เท็จจริงอย่างไรไม่เป็นที่ปรากฎ
แต่มีการเล่าต่อกันมาว่า เส้นทางหน้า โรงเจ เข่งซิ่วต๊ว (ซอยแสงชูโต 23) เคยเป็นเส้นทางของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 5) เมื่อครั้งพระองค์เสด็จประพาสไทรโยค และได้เสด็จมาขึ้นเรือ
ที่ท่าเทียบเรือตลาดบน (ซอยแสงชูโต 23) และเสด็จผ่านทางหน้าโรงเจแห่งนี้ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลกินเจพอดี เพื่อไปนมัสการพระแท่นดงรัง ในกาลต่อมาได้มีพระญวนมาจำพรรษาอยู่ที่โรงเจแห่งนี้ พระญวนองค์นี้นามว่า โหพัฒน์ ซึ่งมีประวัติเล่าว่าท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ 11 ปี จนกระทั่งเป็นพระภิกษุ
ที่วัดถาวรวรารามจังหวัดกาญจนบุรี (เป็นวัดญวนแห่งแรกในประเทศไทย) ท่านเป็นผู้เคร่งครัดในระเบียบ วินัย เชื่อกันว่าท่านมีญาณสมาธิแก่กล้า ประชาชนในหมู่บ้าน เชื่อว่าท่านมีญาณที่รู้แจ้งเห็นจริง จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านทั่วไป โดยเฉพาะในสมัยก่อนนั้น ไม่มีโรงพยาบาล ห่างไกลจากสถานที่ราชการ
เมื่อประชาชนขาดที่พึ่งก็จะไปหาท่านอาจารย์ซึ่งก็ท่านได้ปัดเป่าให้ ทำให้คนในท่าเรือเกิดความเลี่ยมใส
จนกลายเป็นความรักและสามัคคีกันในหมู่บ้าน ถึงขนาดเปรียบท่านเป็น"เทพเจ้า"ของคนท่าเรือ ต่อมาท่านอาจารย์ได้มรณภาพลง ด้วยอายุเพียง 46 ปี (35 พรรษา) เท่านั้น ประชาชนทั่วไปจึงได้เก็บร่างท่านไว้เพื่อรอการฌาปนกิจเป็นเวลา 3 ปี เมื่อครบกำหนดจึงทำพิธีเปิดโลงศพ ปรากฎว่าร่างของท่านไม่เน่าเปื่อยได้แต่แห้งลงไป ประชาชนจึงพร้อมใจกันนำร่างของท่านมาลงรักเก็บไว้และได้อัญเชิญองค์ท่าน ขึ้นประดิษฐาน ณ โรงเจ เข่งซิ่วตั๊ว แห่งนี้ เพื่อให้ลูกหลานได้สักการะสืบต่อไปอย่างมีคุณค่า 
          สำหรับการจัดงาน"เทศกาลกินเจ แสงสีสุขใจ" จัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานประเพณีการกินเจของชาวบ้านในพื้นที่ตลาดท่าเรือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ที่มีมายาวนานกว่าร้อยปีให้คงอยู่สืบไป โดยชาวบ้าน
มีความเชื่อว่าการได้ปฏิบัติตนถือศีลกินผักในช่วงเทศกาลกินเจ จะช่วยลดการเบียดเบียนชีวิตสัตว์
ทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับบุญกุศลเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้ชีวิต โดยทางโรงเจเข่งซิ่วตั้ว พร้อมด้วย 19 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
          กิจกรรมในงานนอกจากจะมีการจัดโรงทานอาหารเจให้ทานฟรีตลอดทั้ง 10 วัน พิธีอันเชิญเทพเจ้าเก้าพระองค์ พิธีสะเดาะเคราะห์บูชาดาว พิธีลอยกระทงพิธีทิ้งกระจาดไทยทาน และพิธีส่งเทพเจ้าเก้าพระองค์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาแต่เติมแล้ว กิจกรรมผลงานศิลปะร่วมสมัย"สตรีทอาร์ต" ประติมากรรมหุ่นโคมไฟ กิจกรรม"เพ้นท์โคมไฟ" โดยนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ กระตุ้นความสนใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งมอบทางวัฒนธรรม และเพื่อไม่ให้ประเพณีกินเจเป็นเรื่องฉพาะของกลุ่มคนผู้สูงอายุอีกต่อไป นอกจากนี้บริเวณด้านหน้าโรงเจ ยังมีร้านค้านำอาหารเจที่หลากหลายชนิด
มาจำหน่ายในราคาประหยัดอีกด้วย
แหล่งอ้างอิง: ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง