ปฎิทินวัฒนธรรม

ตักบาตรเทโว วัดเขาวงจินดาราม

จำนวนผู้ชม 275 ครั้ง
ประเพณีการทำบุญตักบาตรเทโว เป็นประเพณีที่ปฏิบัติคล้ายคลึงกันเกือบทุกวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะในภาคกลางทุกจังหวัด สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีมีประเพณีตักบาตรเทโวกันทุกวัด สำหรับอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี มีวัดที่จัดประเพณี ตักบาตรเทโวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ได้แก่ วัดเขาวงจินดาราม ซึ่งที่วัดจะมีพระพุทธรูปหลวงพ่อนิลอยู่บนภูเขาและมีบันไดทอดยาวลงมาสู่เชิงเขา จึงจัดพิธีนี้ได้อย่างสวยงาม วัดเขาวงจินดาราม ตั้งอยู่เลขที่๑๕๖/๑o บ้านบ่อพลอย ถนนกาญจนบุรี- ด่านช้างหมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๓ คือ มีอายุ ๒๕๖ปี (เขียนปี พ.ศ.๒๕๕๙) เดิมชื่อวัดบ่อพลอย เป็นวัดโบราณสมัยสงคราม ๙ ทัพ สันนิษฐานว่า ชาวพม่าน่าจะเป็นผู้สร้าง เพราะสมัยนั้นพม่ามาอยู่ในช่วงตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา บริเวณทางสามแยกไป อำเภออู่ทอง มีเจ้าอาวาสชื่อ อูฬกีฬา หลังจากที่พม่าพ่ายแพ้สงคราม ชาวพม่าอพยพกลับประเทศยกสิ่งของที่มีค่าให้กับวัด เช่นพระพุทธรูป ระฆัง เป็นต้น ปี พ.ศ. ๒๓๐๓ นายฉาน นางหนู เหลืองสะอาด ได้บริจาคที่ดินให้วัดจำนวน ๑๐๐ ไร่ พระอ๊อดเจ้าอาวาสในสมัยนั้นจึงย้ายวัดมาตั้งในบริเวณเชิงเขาในปัจจุบัน บนยอดเขาในบริเวณวัดเขาวงจินดาราม มีมณฑปรอยพระพุทธบาทจำลองไม่ปรากฏว่าสร้างไว้เมื่อใด สถานที่ไม่มีการบูรณะ จึงรกร้างเต็มไปด้วยต้นเสือหมอบต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ พระภิกษุสามเณรร่วมกับชาวบ้านบ่อพลอยสร้างบันไดขึ้นภูเขาและทำทางรถยนต์ขึ้นยอดเขา และปรับพื้นที่ให้กว้างขึ้น พร้อมกับสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งทำจากนิลทั้งองค์ เพราะอำเภอบ่อพลอยมีนิลจำนวนมาก และปัจจุบันจะเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า หลวงพ่อนิล
กระบวนการและพิธีกรรม
วัดเขาวงจินดาราม กำหนดจัดประเพณีตักบาตรเทโวในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี ชาวบ้านจะถือเป็นเทศกาลพิเศษที่จะมาร่วมกันตักบาตรอย่างพร้อมเพรียงกัน เนื่องจากวัดเขาวงจินดารามเป็นวัดที่ตั้งอยู่เชิงเขา และบนยอดเขามีพระพุทธรูป ที่ทำขึ้นจากนิลองค์ใหญ่ เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพเมื่อถึงกำหนดเวลา ชาวบ้านจะเตรียมอาหารคาวหวานไปตักบาตร โดยพระสงฆ์จะเดินลงมาจากยอดเขา ตามบันได ซึ่งหน้าขบวนของพระสงฆ์จะมีตั่งที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และขบวนของเทวดาและนางฟ้า
แหล่งอ้างอิง: http://m-culture.in.th
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง