ปฎิทินวัฒนธรรม

งานโคบาลเลาขวัญ

จำนวนผู้ชม 885 ครั้ง
วันโคบาลอำเภอเลาขวัญ เป็นงานประเพณีของอำเภอเลาขวัญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเลาขวัญ และสืบทอดงานประเพณีของท้องถิ่นอันดีงามของอำเภอเลาขวัญต่อไป เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรม วิถีการดำเนินชีวิต มาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในอำเภอเลาขวัญ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาเผยแพร่และสร้างรายได้ให้ประชาชน รวมถึงการสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เข้ามาร่วมในการดำเนินการกิจกรรมภายในงานมีการประกวดโคพันธุ์, ประกวดไก่สวยงาม, ประกวดไก่แจ้, ประกวดธิดาโคบาล, การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง, การประกวดอาหารที่ทำจากเนื้อโค คอนเสิร์ต คาราวานสินค้า และสวนสนุก
แหล่งอ้างอิง: ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง