ปฎิทินวัฒนธรรม

งานประเพณีตานก๋วยสลลาก ย้อนตำนาน 218 ปี ไท-ยวน สระบุรี

จำนวนผู้ชม 235 ครั้ง

๒๔

มี.ค. ๖๖

๒๖

มี.ค. ๖๖

         อำเภอเสาไห้ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีตานก๋วยสลลาก ย้อนตำนาน 218 ปี ไท-ยวน สระบุรี ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2566 ณ วัดไผ่ล้อม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
         พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ ร่วมถวายสลากภัตแบบโบราณไท-ยวน สระบุรี การแสดงแสงสีเสียง 218 ปี ไท-ยวนสระบุรี การออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอเสาไห้ และการประกวดขบวนแห่สลากภัตจาก 10 ตำบล ในเช้าวันที่ 25 มีนาคม พบการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในสระบุรีและการแสดงแสงสีเสียงทุกวัน
         อำเภอเสาไห้ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
แหล่งอ้างอิง: www.suandokmai.go.th
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง