ปฎิทินวัฒนธรรม

งานฉลองสมโภชยกยอดปลีบัวพระบรมธาตุประชานาถภักดี และพิธีสรงน้ำพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีถวายผ้าห่มประดับพระนามพระนามาภิไทย “ส.ธ” พระประธานในอุโบสถวัดช่องลม

จำนวนผู้ชม 34 ครั้ง
งานฉลองสมโภชยกยอดปลีบัวพระบรมธาตุประชานาถภักดี และพิธีสรงน้ำพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีถวายผ้าห่มประดับพระนามพระนามาภิไทย “ส.ธ” พระประธานในอุโบสถวัดช่องลม
ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ 
 
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ พิธียกยอดฉัตรหมากเบ็งและสรงน้ำพระธาตุ
วันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ พิธีมหาพุทธาภิเษกพระบรมธาตุฯ
วันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ชมขบวนหัววัดมากกว่า ๕๐ วัด เข้าฉลองพระบรมธาตุฯ 
ณ วัดช่องลม ตำบลหัวฝ่าย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง