ปฎิทินวัฒนธรรม

งานฟื้นฮีตฮอยเป็งปุ๊ดไหว้สาอุปคุตเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม 13 ครั้ง
งานฟื้นฮีตฮอยเป็งปุ๊ดไหว้สาอุปคุตเจ้า​ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของวัดสระบ่อแก้วที่ได้ปฏิบัติมาทุกปี
ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ณ​ วัดสระบ่อแก้ว​ ตำบลในเวียง​ อำเภอเมืองแพร่​ จังหวัดแพร่
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง