ปฎิทินวัฒนธรรม

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

จำนวนผู้ชม 14 ครั้ง

o๘

ม.ค. ๖๖

๒๓

ม.ค. ๖๖

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ถึงวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง