ปฎิทินวัฒนธรรม

เชิญชวนชม นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”

จำนวนผู้ชม 251 ครั้ง

๒๙

พ.ค. ๖๖

๓o

มิ.ย. ๖๖

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดนิทรรศการ “รวมใจภักดิ์ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์” โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส อาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่า ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”  กำหนดจัดแสดงวันที่ 29 พฤษภาคม  – 30 มิถุนายน 2566 เพื่อได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่าและเทิดทูน สร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภัคดี และร่วมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ และดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
 
พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส
เปิดให้บริการทุก วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 ถึง เวลา 16.00 น. ไม่เสียค่าบริการ
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง