ปฎิทินวัฒนธรรม

ผ้าไทยใส่บาตร ปูสาด ริมโขง @มุกดาหาร

จำนวนผู้ชม 159 ครั้ง

กิจกรรม” นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร ปูสาดริมโขง @มุกดาหาร ดำเนินการต่อเนื่องไปทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอย่างแพร่หลาย

โดยการตักบาตรริมฝั่งแม่น้ำโขง นอกจากจะเป็นการทำบุญตามปกติวิถีชาวพุทธในพื้นที่แล้ว ยังจะได้สัมผัสกลิ่นไอของบรรยากาศยามเช้า บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง เห็นดวงอาทิตยที่กำลังโผล่ขึ้นทางฝั่งประเทศ สปป.ลาว ได้เห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนคนเมืองมุกดาหาร และร่วมถ่ายภาพสวยงามกับสถานที่ตักบาตร ที่จัดตกแต่งไว้รองรับผู้มาร่วมกิจกรรมอย่างสวยงามด้วย

ณ บริเวณริมแม่น้ำโขงหน้าวัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สถานที่ : https://goo.gl/maps/CxvK4tsZXpTvAgu5A

แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง