ปฎิทินวัฒนธรรม

โครงการกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม 326 ครั้ง
โครงการกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๖ จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ สืบทอดพระพุทธศาสนา สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนได้ ลด ละ เลิกอบายมุข ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง