ปฎิทินวัฒนธรรม

งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี 2566 ณ วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จ.พังงา

จำนวนผู้ชม 190 ครั้ง

๒๖

ก.พ. ๖๖

o๖

มี.ค. ๖๖

เที่ยวงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี 2566 ณ วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด

จังหวัดพังงาระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2566

แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง