ปฎิทินวัฒนธรรม

เทศกาลโคราชเมืองศิลปะ KORAT Street Art ครั้งที่ 2

จำนวนผู้ชม 176 ครั้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือกงานเทศกาลโคราชเมืองศิลปะ KORAT Street Art ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566 ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และจังหวัดนครราชสีมา จัดงาน KORAT STREET ART 2023 ถนนปล่อยแสง สาดพลังศิลป์ การจัดงานในครั้งนี้จะเกิดขึ้น ณ ลานกิจกรรม ถนนพลแสน ข้างวัดพายัพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2566 ภายใต้แนวคิด "ART REGISTER" จุด CHECKINสุดอาร์ทในเมืองโคราช ที่ไหนเด็ด จุดไหนปัง เราไม่พลาด,
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2566 ภายใต้แนวคิด "ART CINEMATIC" เปิดเวทีให้ลุกเป็นไฟกับperformance ทุกแขนง เอาใจคนกล้า พร้อมสาดพลังศิลป์กับการแสดง ร้อง เล่น เต้น รำ มาครบจบในหนึ่งเดียว
ครั้งที่ 3 วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2566 ภายใต้แนวคิด "MUSIC AREA" สุทรียภาพทางอารมณ์กับบทเพลงตลอดค่ำคืน เพลงเก่าในความทรงจำ เพลงลูกทุ่ง ฮิปฮอป ปิอป ร๊อค มาใหญ่มาเต็ม
โดยพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม ถนนพลแสน ข้างวัดพายัพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา การเปิดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก เป็นประธานเปิดงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  การจัดงานในครั้งถือเป็นการร่วมมือกันของจังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐ   ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อยกระดับชุมชนให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
การจัดในแต่ละครั้ง ได้มีการอกกแบบแนวคิดดังต่อไปนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2566  ภายใต้แนวคิด “ART REGISTER” จุด CHECKIN สุดอาร์ทในเมืองโคราช ที่ไหนเด็ด จุดไหนปัง เราไม่พลาด ครั้งที่ 2 วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2566 ภายใต้แนวคิด “ART CINEMATIC” เปิดเวทีให้ลุกเป็นไฟกับ performance ทุกแขนง เอาใจคนกล้า พร้อมสาดพลังศิลป์กับการแสดง ร้อง เล่น เต้น รำ มาครบจบในหนึ่งเดียว ครั้งที่ 3 วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2566 ภายใต้แนวคิด “MUSIC AREA” สุทรียภาพทางอารมณ์ กับบทเพลงตลอดค่ำคืน เพลงเก่าในความทรงจำ เพลงลูกทุ่ง ฮิปฮอป ป๊อป ร๊อค มาใหญ่มาเต็ม
     ภายในงานพบกับกิจกรรมการจัดตลาดนัดศิลปะและการแสดงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินท้องถิ่นเยาวชนและประชาชน มากกว่า 50 รายการ  พบกับกิจกรรมการแสดงจากศิลปินท้องถิ่นเยาวชนและประชาชนมากมาย อาทิ การแสดง STREET DANCE, การแสดง B-BOY ,การแสดง COVER DANCE, การแสดง ลีลาส, การแสดงละครเวที และ การแสดงดนตรี พบกับกิจกรรม การแสดงสาธิตสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากศิลปินท้องถิ่นเยาวชนและประชาชน
 
 
 
 
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง