ปฎิทินวัฒนธรรม

งานมหาสงกรานต์บ้านระจัน “สรงน้ำ หลวงปู่ธรรมโชติ เสริมมงคล รดน้ำปู่ย่าวีรชน ชนะจน ชนะภัย”

จำนวนผู้ชม 199 ครั้ง
งานมหาสงกรานต์บ้านระจัน “สรงน้ำ หลวงปู่ธรรมโชติ เสริมมงคล รดน้ำปู่ย่าวีรชน ชนะจน ชนะภัย”
งานมหาสงกรานต์บ้านระจัน ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2566 บริเวณตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี รูปแบบงานเน้นอัตลักษณ์ความเป็นไทยแบบบ้านระจันสืบทอดประเพณีโบราณของชาวบ้านระจันที่ยึดถือปฏิบัติกันยาวนาน บรรยากาศในงานแบบย้อนยุคแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ธรรมโชติและสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยหลวงปู่ธรรมโชติได้เสกน้ำให้กับชาวค่ายบางระจันในครั้งอดีต จึงทำการปลุกเสกสระน้ำด้วยการน้อมนำบารมีของหลวงปู่ธรรมโชติเป็นที่ตั้ง มีพิธีสรงน้ำแบบลอยฟ้ามหากุศล กิจกรรมการละเล่นที่มีในตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน อาทิ การแข่งขันกลองยาว แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประกวดหลานปู่ ย่าบ้านระจัน การประกวดพระของวัดโพธิ์เก้าต้นจำนวน 3 รุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 การแสดงของชุมชน ที่อยู่รอบๆ ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน และกิจกรรมสาวน้อยตกน้ำ แบบโบราณเป็นต้น ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 16.39 น.จะทำพิธีเสกน้ำทิพย์สำหรับสรงน้ำวีรชนค่ายบางระจัน นิมนต์พระทรงสมณศักดิ์ แห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทั้งหมด 8 ทิศ นำน้ำทิพย์นี้ขึ้นริ้วขบวน สู่การสรงน้ำในวันที่ 14 เมษายน 2566 อีกด้วย และที่สำคัญเตรียมบรรจุใส่ขวดแจกทุกท่านที่มาเที่ยวงานสงกรานต์นี้ด้วยจะได้ชนะจน ชนะภัย ด้วยสภาวะของโรคระบาดโควิด-19
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง