ปฎิทินวัฒนธรรม

สมโภชน์พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) 699 ปี

จำนวนผู้ชม 190 ครั้ง

o๖

เม.ย. ๖๖

๑๒

เม.ย. ๖๖

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) 699 ปี
ระหว่างวันที่ 6 - 12 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. 

และร่วมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2566 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

 

แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง