ปฎิทินวัฒนธรรม

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

จำนวนผู้ชม 7,842 ครั้ง
ประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลบ่อใหญ่ จัดขึ้นที่ วัดโพธิ์ศรีบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ประวัติความเป็นมา การจัดประเพณีบุญบั้งไฟของชาวตำบลบ่อใหญ่นั้น เริ่มจัดทำในปีใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด แต่ชาวตำบลบ่อใหญ่ก็ได้จัดมาโดยตลอดทุกปี โดยในช่วงแรกมีบั้งไฟ เพียง 3 บั้ง เท่านั้น เป็นการจุดเพื่อถวาย พ่อปู่ประจำหมู่บ้านและเป็นการเสี่ยงทาย เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในหมู่บ้านใน รอบปีที่จะถึง ในการทำบั้งไฟในแต่ละครั้ง นั้นมีการทำกันล่วงหน้าถึง 3 เดือน โดยจะ มีการตำหมื่อ(ดินประสิว) ที่วัด โดยวิธีอัด บั้งไฟนั้น จะอัดตามต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ และเป็นไม้เนื้อแข็งพอสมควร ตัวบั้งไฟทำ จากส่วนต้น (เหง้า) ของไม้ไผ่ (ไม้ไผ่ บ้าน) ซึ่งมีขนาดใหญ่และหนา ส่วนที่ใช้พัน รอบบั้งไฟเพื่อป้องกันการแตกนั้น เรียกว่า “ลึง” ทำจากไม้ไผ่นำมาสับเป็นเส้นยาวแล้ว ควั่นเป็นเส้นเดียวมีลักษณะคล้ายเชือก การเตรียมงานบุญบั้งไฟการเริ่ม เตรียมงานจะเริ่มจากชาวบ้านในคุ้ม แบ่ง งานกันว่าใครทำอะไรนับตั้งแต่การจัดทำบั้ง ไฟ การฝึกหัดการฟ้อนรำประกอบขบวน แห่บั้งไฟ การปลูกปะรำที่พักอาศัยเผื่อแขก ที่เชิญมาร่วมงานจากหมู่บ้านอื่น การ เตรียมหาอาหารไว้ทำบุญและเลี้ยงแขกใน งาน เช่น ทำขนมจีน ช่วงเวลาที่จัด สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง