ปฎิทินวัฒนธรรม

เทศน์มหาชาติ 2 ธรรมาสน์ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา

จำนวนผู้ชม 100 ครั้ง

๒๙

เม.ย. ๖๖

๒๙

เม.ย. ๖๖

เชิญร่วมบุญ “เทศน์มหาชาติเชิงประยุกต์ พระเวสสันดรชาดก” 2 ธรรมาสน์ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา เทศน์ภายในวันเดียว

และร่วมบุญสร้างห้องน้ำ ลานจอดรถวัด และพัฒนาเยาวชน 17 จังหวัดภาคกลาง

ในวันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 12.30 - 16.00 น.
ณ บริเวณลานพระพุทธมุนีศรีไสยาสน์ วัดใหม่ปากบาง
ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แสดงพระธรรมเทศนา โดย
1. พระครูโฆสิตธรรมากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
2. พระปลัดวิทยา วิสุทธาจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพากร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/photo?fbid=609221891223378&set=a.466484958830406
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง