ปฎิทินวัฒนธรรม

การประกวดธิดานิบง ประจำปี ๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม 133 ครั้ง

๒๕

พ.ค. ๖๖

o๕

มิ.ย. ๖๖

จังหวัดยะลาขอเชิญสาวงาม ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประกวดธิดานิบง ประจำปี ๒๕๖๖ ในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๖๑ โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา
โทร. ๐ ๗๓ ๒๐ ๓๕๑๑ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดได้ตาม QR CODE หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่นางสาวอรอุทัย นิลนาม
โทร. ๐๙ ๕๔๖๒ ๒๒๐๐
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง