ปฎิทินวัฒนธรรม

เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จำนวนผู้ชม 192 ครั้ง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

ในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. 

จุดปล่อยตัว ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.๙) หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท

รายได้ค่าสมัครทั้งหมด ส่วนหนึ่งมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ด

หรือยื่นใบสมัครได้ที่ 
๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๔
๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

ติดต่อสอบถาม
๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๔
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๐ ๔๔๔๒
๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
แหล่งอ้างอิง: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230504102957875
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง