ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีแห่ธงสงกรานต์ วัดโพรงมะเดื่อ

จำนวนผู้ชม 54 ครั้ง
ประเพณีแห่ธงสงกรานต์  เป็นประเพณีพื้นบ้านและเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลสงกรานต์  ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานในหมู่คนไทยเชื้อสายลาวครั่ง บริเวณเขตตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม ชาวไทยเชื้อสายลาวครั่งเหล่านี้เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่บริเวณดังกล่าว มาตั้งแต่รัชกาลที่ ๒ แต่ยังคงยึดถือประเพณีบางอย่างสืบทอดกันมาอย่างแน่นแฟ้น   การแห่ธงสงกรานต์เป็นประเพณีเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ปฏิบัติแตกต่างไปจากคนไทยกลุ่มอื่น ในช่วงเทศกาลของทุกปี นอกจากกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำบุญตักบาตร การก่อเจดีย์ทรายการสรงน้ำพระ และการบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลถึงญาติผู้ล่วงลับแล้ว ยังมีประเพณีการแห่ธงหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ทอดผ้าป่าลาว” ในวันสุดท้ายของงานอีกด้วย
แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/PR.prongmadua
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง