ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ประจำปี 2566

จำนวนผู้ชม 260 ครั้ง

๒๗

พ.ค. ๖๖

๒๘

พ.ค. ๖๖

เชิญชวนเที่ยว งานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ประจำปี 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2566
  • วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ชมขบวนแห่บั้งไฟ และขบวนฟ้อนรำ จากชุมชนต่างๆ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย
  • วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ชมการแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง ณ ฐานจุดบั้งไฟหลังสำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง