ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ประจำปี 2566

จำนวนผู้ชม 570 ครั้ง

๒๖

พ.ค. ๖๖

๒๘

พ.ค. ๖๖

ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ประจำปี 2566 ณ ถนนทยาปัสสา หน้าเทศบาลตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมประกอบด้วย
  • รับชมการประกวดกองเชียร์
  • การประกวดขบวนเซิ้งบั้งไฟสวยงาม
  • การประกวดธิดาบั้งไฟโก้ (open)
  • การแสดงหมอลำสาวรุ่นใหม่ “เวียง นฤมล”
  • การจุดบั้งไฟ
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง