ปฎิทินวัฒนธรรม

ประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญ สรงน้ำพระแบบโบราณ การแห่ปลา การแสดงทะแยมอญ

จำนวนผู้ชม 53 ครั้ง

o๑

เม.ย. ๖๗

๓o

เม.ย. ๖๗

พิธีสรงน้ำพระแบบไทยรามัญ (มอญ) ของชาวบ้าน ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม   ได้จัดขึ้นที่วัดบึงลาดสวาย ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่ยึดถือและอนุรักษ์สืบทอดกันมากว่า ๑๐๐ ปีแล้ว โดยมี พระสุเมธมุนี (ลำพวน  ธมฺมธโร) เจ้าอาวาส  วัดบึงลาดสวาย นำพระสงฆ์และสามเณรออกสรงน้ำแบบโบราณ เสร็จแล้วพระสงฆ์ก็จะมีพิธีให้ศีล     ให้พรกับญาติโยมที่มาร่วมประเพณีสงกรานต์ให้  อยู่เย็นเป็นสุข นอกจากนั้นยังมีการแห่ปลาแบบมอญ เพื่อนำไปปล่อยลงยังแม่น้ำ คูคลอง เป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา รวมทั้งในการแสดงร้องรำ ทำเพลงทะแยมอญ ที่มีแห่งเดียวในจังหวัดนครปฐม ที่วัดแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์ไว้ ซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากยิ่ง นอกจากนั้น ยังมีการแข่งขันกีฬา สะบ้าทอย เพื่อชิงถ้วยพร้อมกับเงินรางวัล และการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ โดยในภาคค่ำ ยังจะมีการแสดงรำวงย้อนยุค เพื่อให้ประชาชนตำบลบางภาษี และใกล้เคียง     ที่ส่วนใหญ่เป็นคนชาวมอญได้สนุกสนานกันอีกด้วย
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง