ปฎิทินวัฒนธรรม

โครงการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน”

จำนวนผู้ชม 30 ครั้ง
กำหนดการ
โครงการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน”
ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ณ วัดแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
*****************
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566
เวลา 08.30 น.                     - ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณสถานที่จัดงาน
เวลา 09.00 น.                     - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
                                      - พิธีกรเชิญประธานในพิธี
          * จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
          * ประธานกลับไปยังที่นั่ง
- ศาสนพิธีกรกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล และสมาทานศีล
- พระสงฆ์ให้ศีล
- ประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร)                         กล่าวเปิดโครงการฯ
                                      - พระครูอาทรพัฒนพิศาล นำไหว้พระสวดมนต์
- ทำวัตรสวดมนต์เช้า
- เจริญจิตภาวนาปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
- เจ้าหน้าที่เทียบเคียงจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม 9 ชุด
- พิธีกรกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
- ประธานในพิธีและผู้ร่วมกิจกรรมถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานในพิธีและผู้ร่วมกิจกรรมกรวดน้ำ รับพร
- ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
- ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันประเคนขันแก้วทั้งสาม
- ประธานในพิธีกราบลาพระสงฆ์
- ประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันตั้งแถว เพื่อทำบุญตักบาตรข้าวสาร           อาหารแห้ง
- เสร็จพิธี
 
 
หมายเหตุ        1. ผู้เข้าร่วมโครงการแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติธรรมสีขาว หรือชุดพื้นเมืองสีสุภาพ
                   2. การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งขอความร่วมมือผู้ร่วมกิจกรรมเตรียมใส่ในตะกร้า
                   3. หลังจากเสร็จสิ้นโครงการวัดจะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกวันพระตลอดทั้งปี
                   4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม      
แหล่งอ้างอิง:
Add to Calendar

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง